Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 13.01.2015 tarihli ve 93127266-902.03/883 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2015 yılı mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağı bildirilmiştir.

Bu nedenle sınava girecek personelin onaylı diploma örneği ile ekte sunulan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav formlarının excel formatında doldurularak en geç 27.01.2015 tarihine kadar Valiliklere gönderilmesi gerekmektedir.

 GENELGE

 

 

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği
TRAKYAKENT
Tekirdağ Web Tasarım